Delta-NEM

Reverzní výnosová metoda

Metoda stanovení ekonomického nájemného reverzní výnosovou metodou je obráceným výpočtem k výnosové hodnotě – na základě známé či odhadnuté ceny stavby určí ekonomicky rentabilní nájemné.

Metodu publikovat prof. Bradáč v časopise Soudní inženýrství, ročník 13 – 2002, č. 3, str. 258, článek „Příklad zjištění výše ekonomického nájemného ze stavby“.

Je třeba zadat tyto údaje:

Reprodukční cena stavby

Pokud se zadá, může sloužit jako základ pro určení nákladů na provoz stavby. Lze zadat buď přímo částku, nebo zaškrtnout určit automaticky a vybrat kapitolu, jejíž cena se převezme.

Pokud není zaškrtnuto použít reprodukční cenu pro výpočet ročních nákladů, reprodukční cena se nezadává.

Časová cena stavby

Aktuální cena stavby (typicky určená porovnávacím způsobem), která tvoří základ pro určení ekonomického nájemného.

Cena pozemku

Pokud se pozemek oceňuje zvlášť, jeho cenu lze určit zde.

Míra kapitalizace pro výnosovou hodnotu

Míra kapitalizace použitá pro stanovení ekonomického nájemného pomocí vztahu pro věčnou rentu.

Následují položky pro určení amortizace a nákladů na provoz nemovitosti. Jejich význam je zřejmý z popisků v programu.