Delta-NEM

Tvar textu dokumentu

V oddíle „Tvar dokumentu“ nastavení dokumentu (zobrazí se pomocí položky „Nastavení dokumentu“ umístěné dole v levém panelu okna dokumentu) lze zadat šablony těchto textů:

•
Titulní strana
•
Záhlaví stránek
•
Hlavní část
•
Pata stránek

Text záhlaví a paty se zobrazuje na všech stranách kromě titulní.

Příklad šablony titulní stránky:

Tyto šablony obsahují kromě vlastního textu šedě podšrafovaná pole (viz obrázek výše), místo kterých budou při vytváření posudku dosazeny příslušné konkrétní hodnoty. Změnou umístění polí lze upravit tvar výsledného textu. Pole lze vložit pomocí výběrového tlačítka v nástrojové liště nadepsaného „Vložit pole“. Jeho stisknutí zobrazí výběr všech přípustných polí. Tlačítko „Vložit pole“ je v nástrojové liště zobrazeno pouze během úprav šablon tvaru textu.

Šablona hlavní část obsahuje texty umístěné v úvodu a závěru dokumentu. Mezi nimi je nenápadně vyhlížející pole <vlastní-ocenění>, místo kterého bude vložen celý rozsáhlý text obsahující všechny kapitoly dokumentu. Toto pole musí být vždy přítomno. Texty za ním jsou fakticky texty závěru dokumentu.