MoniT

Statistiky MoniT

Užitečné informace v záplavě dat

Rozsáhlá databáze cen nemovitostí MoniT (více než 2 500 000 zánamů) spolu s cenovým modelem MoniT, postaveným na špičkové matematice umožňuje získat přesné a spolehlivé informace o trhu s nemovitostmi.

Cenové mapy

Cenová mapa bytů
Mapy cen bytů 3+1, 64 m² vlevo: k 1. 1. 2015, vpravo: k 1. 1. 2020

V čem jsou naše cenové mapy unikátní?

Vznikly odhadem cen nemovitosti daných vlastností (např. bytu 3+1, v cihlovém domě, 64 m² k 1.1.2022) v pravidelné síti bodů pokrývající republiku pomocí modelu MoniT. Tento postup je matematicky exaktní a mnohem přesnější než naivní postup přímého vykreslování jednotlivých případů do mapy.

 • Korektně separují vlastní cenovou hladinu od šumu, neobsahují náhodné výkyvy.
  Poměr cen rodinných domů a pozemků
  Poměr cen rodinných domů a pozemků
 • Korektně separují rozdíly v ceně od rozdílů ve skladbě trhu

  Např. v menších obcích se převážně prodávají byty jiných vlastností než v obcích větších, takže naivní průměr všech prodávaných nemovitostí by byl nerozlišeně ovlivněn jak rozdíly v kvalitě nemovitostí, tak v jejich lokální ceně.

 • Korektně zachycují časové rozlišení

  Ceny nemovitostí se neustále vyvíjejí. Pokud by byla cenová mapa naivně vytvořena pouhým aritmetickým průměrem za určité období, značná část informace o časové změně se ztratí. Cenový model dokáže přesně zachytit okamžitou úroveň cenové hladiny

 • Cenová úroveň reálných (prodejních, nikoli jen nabídkových) cen

Časové řady

Časová řada cen bytů (Kladno, Pardubice, Karlovy Vary)
Kladno
Pardubice
Karlovy vary
Časové řady (index cen) bytů v různých městech

Mnohem přesnější než konkurence

Časová řada je vypočtena odhadem vývoje cen zvoleného typu nemovitosti v daném místě v pravidelných časových intervalech pomocí modelu MoniT. Výsledkem je matematicky nejpravděpodobnější křivka růstu cen očištěná o vedlejší vlivy a specifická pro danou lokalitu.

 • Korektně sparují trend ceny od šumu.

  Pokud bychom používali jen triviální matematické postupy, které se běžně používají (jako klouzavý průměr), křivka vývoje ceny by chaoticky kolísala. S použitím pokročilých matematických technik jsme schopni určit nejpravděpodobnější průběh ceny jako hladkou křivku. To je mj. velmi žádoucí při pravidelném přeceňování – nedochází k defektům, jako např. že by přeceněná hodnota nahodile klesla i když celek trhu zjevně roste.

 • Korektně separují vývoj ceny od vývoje skladby trhu

  Kvalita nabízených nemovitostí se s časem mění, což dokáže model MoniT zachytit. Pokud bychom použili pouze aritmetické průměry všech nabízených nemovitostí, křivka vývoje cen by zároveň zahrnovala i faktor změny skladby trhu. Naše časové řady jsou očištěny od rušivých faktorů.

 • Zachycují lokálně specifický vývoj cen

  Ceny na trhu se nevyvíjejí stejně na všech místech. Vývoj cen např. v Karlových Varech, Praze a Ostravě se výrazně liší. Použít jen jeden „index cen nemovitostí“ pro celou republiku je velmi nepřesné.


Statistické přehledy na míru

Tabulka cen bytůTabulka tržních podílů bytů podle dispozic
Příklady statistických přehledů

Postup ve 3 krocích

 1. Filtrace

  Odfiltrujte nemovitosti, které vás zajímají. Např. byty, rodinné domy, prodeje v letech 2019-2022, objekty v malých obcích, byty 3+1 apod.

 2. Členění

  Zvolte, jak chcete statistiku členit. Např. podle okresů, podle velikosti obcí, podle výměry apod. Člení lze kombinovat a sestavovat tak tabulky

 3. Statistika

  Vyberte jeden nebo více statistických ukazatelů, které Vás zajímají. Např. aritmetický průměr, medián, graf tržních podílů apod.


Příklady statistik

Systém MoniT umožňuje vytvářet statistiky o trhu s nemovitostmi podle potřeb uživatele. Zde je uvedeno několik příkladů statistik pro ilustraci možností systému. Vždy je pro názornost uvedeno zadání výpočtu statistiky a výsledný text. Podrobnosti ke způsobu zadávání statistických výpočtů lze nalézt v Uživatelské příručce programu Delta-NEM.

Srovnání starých a nových bytů

V této statistice jsou porovnány byty v novostavbách se staršími byty ve vybraných městech. Uvedeny jsou průměrné nabídkové cena za m² a průměrné užitné plochy. Byty v novostavbách jsou určeny posle stavu „výborný“, starší byty jsou byty se stavem „velmi dobrý“ a „dobrý“.

Zadání:
Statistika – zadání

Výstup:
Statistika – výstup

Plochy stavebních pozemků
v závislosti na velikosti obce a čase

V následující tabulce jsou vypočteny mediány plochy nabízených stavebních pozemků rozčleněné po letech a podle velikosti obce. Je patrné, že v čase velikost pozemku mírně roste. Zároveň klesá s velikostí obce.

Zadání:
Statistika – zadání

Výstup:
Statistika – výstup

Byty v cihlových
a panelových domech

Zde jsou srovnány ceny bytů v cihlových a panelový domech v Brně v jednotlivých letech. Ceny jsou stanoveny podle cenového modelu MoniT – to znamená, že byly vzaty byty těch vlastností, jak byly v jednotlivých letech nabízeny na trhu, a tyto byty byly oceněny podle cenového modelu MoniT. Užití cenového modelu pro statistiku má výhodu v tom, že cenový model vyrovná nahodilé výkyvy cen. To je významné zejména pro menší soubory dat. (Pro podrobnosti viz článek Na matematice záleží.)

Zadání:
Statistika – zadání

Výstup:
Statistika – výstup


Co dál